Ứng Dụng4.5su5basata su105 utenti.

Lỗi Unikey cho win 7 x86

Cách sửa lỗi không gõ được tiếng việt cho unikey trong win 7 x86. Để gõ được TV, phải chỉnh như sau: - Chạy Unikey, nhấp biểu tượng dưới taskbar cho nó thành chữ V - Trong Unikey: chọn kiểu gõ bạn đang dùng (VNI/TELEX), chọn bảng mã bạn thích (VNI-Windows, Unicode, TCVN3) - Trong Word hay ứng dụng cần gõ TV: chỉnh font đúng với bảng mã đã chọn bảng mã VNI-Windows thì chọn font bắt đầu bằng VNI- . Ví dụ: VNI-Times... bảng mã TCVN3/ABC thì chọn font bắt đầu bằng .Vn . Ví dụ: .VnTime... bảng mã Unicode thì chọn font của windows. Ví dụ: Tahoma, Times new roman... Unikey, Unikey for win 7, Unikey win vista, Bộ ghõ tiếng Việt Unikey cho windows 7, Win Vista, Win XP. Unikey for Windows 7 phiên bản mới nhất 07/08/2010 Chương trình Unikey 7 hỗ trợ cho Vista và Win 7, Win 8.

Unikey Win 7 |
 
Được xây dựng bởi UNIKEY - Bản quyền chia sẻ cộng đồng theo Giấy phép GNU phổ biến công cộng